Miten kaikki alkoi?

Yksityisen lastenkodin juuret juontavat 1950-luvun lopulle, jolloin Mau-mau-liike taisteli Kenian vapauttamiseksi Britannian siirtomaahallinnosta. Sissisodassa paljon lapsia jäi orvoiksi ja kodittomiksi, oman onnensa nojaan. Muutama hyväntahtoinen nakurulainen järjesti lapsille suojaa ja ruokaa.

Kun Arap Moi, Kenian 2. presidentti vieraili lastenkodissa 1970-luvun lopussa, aikaisemmin pelkin lahjoitusvaroin sinnitellyt lastenkoti alkoi saada valtiolta pientä avustusta (tyrehtyi melko pian) ja lastenkoti nimettiin presidentin mukaan.

Yhteistyö suomalaisten auttajien kanssa alkoi 1986 ja jatkuu kumppanuutena Nakurun lapset ry:n puitteissa vuodesta 1997.

Vuonna 2013 Arap Moi -lastenkodista (AMCH) tuli kenialaisen lastensuojelun kattojärjestön Child Welfare Society of Kenya (CWSK) paikallisosasto. Henkilökunnan palkkojen ja käyttömenojen maksaminen (edes osin) siirtyivät järjestön vastuulle valtion sille myöntämistä varoista.

AMCH on nykyään sekä fyysinen tila, jossa osa lapsia asuu, että organisaatio, joka huolehtii myös Rift Valleyn alueen lastensuojelusta.

Lastenkoti oli alun perin mitoitettu 40 lapselle, mutta vuosituhannen vaihteessa se laajennettiin 100 paikkaiseksi. Nyt siellä asuu noin 140 lasta, sisäoppilaitosten loma-aikoina jopa 190. Henkilökuntaa on 20-25.

Arap Moi -lastenkoti sijaitsee Keniassa, Nakurun kaupungissa noin 180 km pääkaupunki Nairobista luoteeseen.

Lapsen tie lastenkotiin

Lapsi päätyy lastenkotiin monella tapaa: äidin hylkäämä vastasyntynyt suoraan sairaalasta, lastenkodin portin ulkopuolelle jätetty vauva henkilökunnan poimimana, vierastalon aulaan tuodut ja hyljätyt sisarukset vieraiden ihmisten saattelemina, viemäristä löytynyt lapsi poliisin tai kaupunkilaisen tuomana, perheessä huonosti kohdeltu ja/tai hyväksikäytetty lapsi sosiaaliviranomaisen tai poliisin noutamana.

Sosiaalityöntekijät alkavat selvittää yhdessä viranomaisten kanssa lapsen taustoja: missä vanhemmat, ovatko elossa, milloin lapsi on syntynyt, löytyykö sukulaisia. Tietojen kerääminen voi viedä kolmekin vuotta. Sen ajan lapsi asuu lastenkodilla.

Kun löytyy sukulainen tai muu huoltaja, oikeus voi päättää, että lapsi siirretään asumaan hänen luokseen. Monien muiden maiden tavoin Kenian lastensuojelun tavoite on, että lapsi varttuu perheessä ja omassa yhteisössään. Jos omaisia ei löydy, lapsi jää lastenkotiin.

Kummilapseksi ja kouluun

Alle 3-vuotiaita adoptoidaan mielellään myös Keniassa (adoptiot ulkomaille eivät enää onnistu). Siksi he eivät kuulu Nakurun lasten kummiohjelman piiriin. Sitä vanhemmille, lastenkodin esittämille lapsille alamme sen sijaan etsiä kummeja.

Kummius merkitsee lapselle, että hän pääsee varmasti kouluun. Ja hän ymmärtää sen!

Kenian koulujärjestelmä on uusiutumassa. Lapsi menee pakolliseen esikouluun 4-vuotiaana ja käy sitä 2 vuotta. Esikoulussa hän oppii englantia ja swahilia, kirjoittamaan ja suorittamaan yksinkertaisia laskutoimituksia.

Lapsi on periaatteessa kypsä peruskouluun 6-vuotiaana. Se alkaa ala-asteena ja 3 vuoden kuluttua lapsi siirtyy myös 3 vuotta kestävälle yläasteelle.

Peruskoulua seuraa lukio, 12-vuotiaana. Alempi lukiovaihe kestää 3 vuotta ja on sama kaikille koululaisille. 3-vuotisessa ylemmässä lukiossa koululainen sen sijaan valitsee lähteäkö teoreettisemmalle linjalle (johtaa korkeakouluun), luovien ja esittävien aineiden linjalle vai käytännöllisemmälle linjalle (johtaa ammattioppilaitoksiin). Peruskoulutuksen päättyessä nuori on 17/18-vuotias.

Kouluvuosi jakaantuu kolmeen lukukauteen: tammi-maaliskuu, touko-heinäkuu ja syys-marraskuu. Välissä on lomaa.

Koulua käyviä kummilapsia on noin 220.

Opiskelijaksi ja itsenäistymään

Lastenkodista nuori lähtee opiskelemaan ja muuttaa tavallisesti ”youth hostelliin” tai oppilaitoksen asuntolaan. Se merkitsee opettelua huolehtimaan itsestä, raha-asioista ja itsenäisestä opiskelusta ammatti – tai korkeakoulututkintoa varten.

Kummit, Nakurun lapset ry sekä lastenkoti seuraavat opintojen edistymistä opintorahahakemuksen avulla. Se tehdään kerran vuodessa. Sitä laatiessaan nuori esittää lastenkodilla edellisen vuoden opintosuoritukset, seuraavan vuoden pakolliset oppilaitoksen maksut ja arvioi elämiseen tarvittavan rahan.

Opiskelevia kummilapsia on noin 80.