Miten kaikki alkoi

Vuonna 1986 Nakurussa ollut Anna-Liisa Jarkko tutustui Arap Moi -lastenkotiin sekä siellä asuviin orpolapsiin. Lasten kohtalo pysäytti hänet ja muita tuolloin Nakurussa vierailleita suomalaisia. Huoli orpolapsista synnytti auttamishalun ja sysäsi  kummitoiminnan alkuun.

Kummitoiminta laajeni 1990-luvulla niin, että katsottiin tarpeelliseksi perustaa yhdistys. Anna-Liisa ja Heikki Jarkko, Airi Suvanto ja Heljä Vänskä allekirjoittivat yhdistyksen perustamisasiakirjan syyskuussa 1996. Yhdistysrekisteriin Nakurun lapset ry merkittiin 1997. Kummilapsia oli siihen mennessä kertynyt 88.

Tänään

Nakurun lapset ry:ssä on noin 250 jäsentä. Vuosien saatossa yli 1000 kummilasta on saanut tukea kauttamme. Olemme Arap Moi -lastenkodin vakaa tuki ja kumppani.

Yhdistyksellä on ollut useampia ulkoasiainministeriön rahoittamia hankkeita: Help a Needy Child, kohderyhmänä AIDS-orvot (1998-2003), Ammatillinen tukiohjelma Nakurun nuorille, ammattikouluprojekti yhteistyössä paikallisen kumppanin (NCPA) kanssa (2001-2009, 2010-2013), Esiselvitys kummitoiminnan kehittämiseksi (2011) ja viimeisenä Arap Moin lastenkodin toimintakyvyn ja toiminnan kestävyyden vahvistaminen (2013-2016).

Jäsenet päättävät yhdistyksen asioista kahdessa sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Syyskokouksessa valitaan puolet yhdistyksen 6-10 jäsenisestä hallituksesta kahdeksi vuodeksi sekä hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

2024 Toimintasuunnitelma

2024 Tulo- ja menoarvio

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Tilinpäätös 2022 (Sähköisesti allekirjoitettu)

Vuosikertomus 2022

Nakurun lapset ry on rekisteröity Hämeenlinnassa. Sillä ei ole toimipistettä vaan työskentelemme vapaaehtoisvoimin ja kotoa käsin. Nakurun lapset ry on Fingo ry:n (suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö) jäsen.

Yhdistyksen säännöt: NL ry Säännöt (8.10.2021)

Hallitus

Vuonna 2023

  • Puheenjohtaja, Ari Parkkola
  • Varapuheenjohtaja, Hanna Rinkineva
  • Kummisihteeri, Marianne Zilliacus
  • Opintosihteeri Aura Piha
  • Taloudenhoitaja, Erja Sjöman
  • Jäsen, Pirjo Jokinen
  • Jäsen, Marjaana Kavonius
  • Jäsen, Seppo Kulpakko
  • Jäsen, Karoliina Timonen